Åbningstider. Efter aftale

LEJEBETINGELSER

Du kan her hente lejebetingelserne, men vi vil rigtig gerne gøre dig opmærksom på nogle få, men vigtige ting.

Derfor har vi her uddybet nogle ting du bør være ekstra opmærksom på.

Har du læst lejebetingelserne? Gå tilbage til forsiden her

HUSK ALTID AT AFLÅSE OG FJERNE NØGLER FRA MASKINER EFTER BRUG..!

Tyveri forsikringen dækker ikke hvis i har glemt at tage nøglen fra maskinen, hvilket betyder at du som lejer, selv skal erstatte det stjålne materiel.
Mindre maskiner og materiel sikres i aflåste rum, inden de efterlades.

Oprettelse som kunde hos JLB Maskinudlejning inden udlejning eller salg kan finde sted, skal alle kunder oprettes i JLB Maskinudlejning database og flg. oplysninger er påkrævet: Navn, adresse, telefonnummer, mail adresse og Evt. CVR og EAN for virksomheder

Bemærk: Ved afhentning kræver vi billedlegitimation

Brændstof forbrug (Diesel/Benzin) faktureres med 17,50/16,50 kr. pr. ltr. Inkl. moms (Alt materiel leveres af udlejer med fuld tank, lejer faktureres for evt. forbrug)
Rengøring af materiel efter endt leje faktureres med 450,00 kr. pr. påbegyndt time(Lejer har pligt til at rengøre det lejede efter endt leje)

Det påhviler lejeren at sikre, at materiellet kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje, og opstilles på bæredygtig grund. Evt. ekstra ventetid eller nødvendig brug af eksempelvis kran eller andre hjælpemidler debiteres lejer (se under ’Opstilling’).

Hvad kan kunder IKKE selv afhente hos JLB Maskinudlejning. Vilstrup Bysving 4, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev..?

De store maskiner så som minigraver, minilæsser, gravemaskiner og dumpere, leveres altid til kunden af JLB Maskinudlejning, og afhentes igen af JLB Maskinudlejning på samme adresse.

AFHENTNING PÅ Vilstrup Bysving 4, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev

Kunden kan selv afhente lejede effekter på JLB Maskinudlejning. lager, dog ikke minigraver, minilæsser og lign. Kunden er erstatningsansvarlig for lejet materiel under hele lejeperioden, også under afhentning og lev.

ALL RISK FORSIKRING TEGNET PÅ MASKINER OG VÆRKTØJ

JLB Maskinudlejning har tegnet en ALL-RISK forsikring på maskinerne. Forsikringen dækker fysisk tab eller skader på de forsikrede maskiner og montageudstyr, ved pludselige og uforudsete begivenheder, af en hvilken som helst årsag, selvom årsagen ikke er pludselig. Maskinen er også dækket ved tyveri, det er altid vigtig at i som lejer ikke efterlader maskinen med nøgle. Selvrisiko pr. skade eller ved tyveri udgør. Kr.: 8.000,- inklusiv moms pr. skade. Betales af lejer

  • Udlejer er ikke ansvarlig for personskader som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse.
  • Udlejer er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medensmateriellet er i lejers besiddelse.
  • Udlejer er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvoridisse.
  • Det er vigtigt at i undersøger med jeres egen forsikring, hvad de kræver af jer, for at de dækker evt. personskader eller skader på løsøre eller fast ejendom.

Lejemålet begynder den dag, det lejedes stilles til lejers disposition. Bestillinger til næste dag skal ske inden 14.00. Afmeldingen af lejet materiel kan ske via mail: info@jlbmaskinudlejning.dk eller direkte henvendelse på telefon +45 42 77 03 50. Ved afmelding efter kl. 14.00 debiteres én (1) ekstra dags leje. Udlejeren har herefter ret til at afhente og videreudleje materiellet. Hindres adgang til materiellet, uanset årsag, beregnes leje indtil dette igen er frit tilgængeligt. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage indenfor lejetidsrummet; dog debiteres forsikringen per kalenderdag. Anvendes det lejede lørdag, søndag og helligdage, regnes disse for lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 8 timer per arbejdsdag. Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel og herunder at annullere lejeaftaler til senere udførelse i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning, at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvis de nærværende betingelser og anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode. Lejeren er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligehold af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, oliecheck og smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.

Netto kontant ved tilbagelevering ( aftalt lejeophør), depositum kan kræves ved indgåelse af lejeaftale

Efter lejemålets afslutning, fremsender udlejer faktura, der som standard forfalder til betaling efter 8 dage. For lejemål af længere varighed er udlejer berettiget til at kræve fakturering for hver 14. dag eller hver måned efter udlejers ønske. Ved betaling senere end forfaldsdag beregnes der renter 2% per måned. Betaling af renter er ikke ensbetydende med at forfaldstid dermed udskydes. Udlejer kan desuden kræveforudbetaling af leje, enten forholdsmæssigt eller det fulde beløb. Eventuelle uoverensstemmelse ellertvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb.

OM OS

JLB Maskinudlejning er en nystartet virksomhed med adresse i Sønder Vilstrup, få km uden for Haderslev. Her udlejer vi materiel så som minigravere, tvangsblandere, afretter sæt, plade stampere, tæppe rensere mv. Vi lejer ud til erhverv men har fokus på det private og “gør det selv folket” og vi vil løbende udbygge sortimentet efter hvordan efterspørgslen er, vi vil vækste sammen med vores kunder og deres ønsker. Har vi ikke det du mangler så lad os tage en snak om det. Vi vil målrettet arbejde hen i mod at de maskiner der udlejes, er af høj standard og funktionelle så du kan regne med at det kører når du skal bruge det. Det vil primært være området her omkring der serviceres, fra Haderslev, Kolding, Vojens, Aabenraa samt opland. I JLB Maskinudlejning bestræber vi os på at være fleksible, have nyere materiel som du både kan afhente selv eller få leveret direkte hvor du skal bruge det.

Ring til os